Interim Sales

dutchfrogs-boksen-kikker-sDutch Frogs kan naast uitstekende resultaten in online verkoopstrategie ook ondersteuning bieden in offline verkoopstrategie. Beschikt uw organisatie over een nieuw product of wilt u een nieuwe markt benaderen, maar verkoop is niet uw core business? Dutch Frogs neemt dit proces voor u uit handen. wij brengen de markt in kaart en benaderen uw prospects/klanten. De ‘360 degrees’ filosofie van Dutch Frogs zorgt voor een continu dynamisch proces tussen offline en online verkoop.

Interim Sales

Interim sales heeft vaak een tijdelijk karakter. Dutch Frogs beschikt over diverse verkopers met verschillende ervaringsniveaus en achtergronden. Hierdoor kunnen we de juiste professional inzetten op het juiste project. Sales detachering is een uitstekende oplossing voor een tijdelijke oplossing op sales gebied. Dit kan zijn om bijvoorbeeld een bepaalde periode te overbruggen. Of het wegvallen van een van uw verkopers door ziekte of zwangerschap. Wij zorgen in dat geval een tijdelijke verkoper, zodat er “gewoon” omzet binnen blijft komen. Daarnaast is het interessant voor het inzetten van extra handjes in piekperiodes.

Outsourcing

Dutch Frogs beschikt over ervaren sales professionals die beschikbaar zijn voor projecten op korte, middellange en lange termijn. Wij zorgen ervoor dat uw doelen worden gerealiseerd. Vanuit een pro-actieve houding benaderen wij uw prospects, om de samen vastgestelde doelen te behalen.

Ook biedt Sales Outsourcing toegevoegde waarde voor organisaties die een nieuw product in de markt willen zetten of een nieuwe markt willen aanboren. Outsourcing biedt u dus flexibiliteit, gezamenlijk bepalen we hoe Sales Outsourcing uw organisatie het meest optimale resultaat oplevert.